20/11/60

พืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพ เสริมรายได้ทางการเกษตร ด้วยหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชที่ต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าพืชชนิดอื่นๆ เพราะเจ้าหน่อไม้ฝรั่งมีโรคและศัตรูพืชทีคอยเล่นงานอยู่ตลอดเวลาทำให้เกษตรเองจึงต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาจะว่าได้ก็ตั้งแต่การเพาะกล้า ควรเป็นที่โล่งแจ้ง มีการระบายน้ำดี มีสภาพความเป็นกรดหรือด่างเหมาะสม ดินเป็นดินร่วนปนทราย ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ อะไรประมาณนี้ครับรายละเอียดเดียวมาดูกันอีกที่ สำหรับอาชีพการเกษตร
 ท่านใดที่ต้องการข้อมูลท่านก็สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ของท่านได้เลย

สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่มีศักยภาพ ทั้งยังส่งเสริมให้จัดตั้งจุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต ขณะเดียวกันยังส่งเสริมด้านการตลาดโดยผลักดันให้ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับบริษัทผู้ส่งออก ทำให้สมาชิกไม่ต้องกังวลเรื่องตลาดเพราะมีผู้รับซื้อหรือตลาดรองรับแน่นอน และขายได้ราคาเป็นที่พอใจ

นายทะนงค์ กาหลง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย บอกว่า เดิมเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และปลูกพริกขาย ซึ่งมีความเสี่ยงหลายอย่าง ทั้งภัยธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญยังมีความเสี่ยงเรื่องตลาดและราคาผลผลิตและรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงมองหาอาชีพใหม่โดยสังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงปลูก หน่อไม้ฝรั่ง สร้างรายได้ มีรายได้ดี จึงสนใจและได้รวมกลุ่มกันปลูกหน่อไม้ฝรั่งป้อนตลาด

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ยมีสมาชิก จำนวน 200 คน พื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 300-400 ไร่ โดยวิสาหกิจชุมชนฯได้ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับบริษัทผู้ส่งออกแบบปีต่อปี ก่อนทำสัญญาทุกครั้งกลุ่มฯสามารถต่อรองราคากับบริษัทได้

กลุ่มฯ เน้นให้สมาชิกผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ทุกวันสมาชิกต้องนำ ผลผลิตมาส่งที่จุดรับซื้อไม่เกิน 14.00 น. จากนั้นจะมีการคัดเกรดสินค้าก่อนขนส่งไปยังโรงคัดบรรจุ โดยประมาณ 75% ของผลผลิตทั้งหมด เป็นสินค้าเกรด A อีกประมาณ 15% เป็นเกรด B และเกรด C ซึ่งการปลูกหน่อไม้ฝรั่งพื้นที่ 1 ไร่

ใช้แรงงานภายในครัวเรือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 เดือน พัก 1 เดือน เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ย 50,000-70,000 บาท/ไร่/รอบการเก็บเกี่ยว ทำให้สมาชิกมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ที่มา : เดลินิวส์


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes