26/3/57

ท่านอาจารย์ทองทิพย์ โอภาโส บรรยายธรรมเรื่อง ชาวพุทธหลงทาง - ผู้สืบทอดศาสนาหลงผิด

รายการรุ้งสีขาว ช่วงดวงตาเห็นธรรม วันจันทร์ที่ ๒๔ มีค. ๕๗ ... ท่านอาจารย์บรรยายธรรมเรื่อง ชาวพุทธหลงทาง - ผู้สืบทอดศาสนาหลงผิดข่าวเกี่ยวกับวงการศาสนาของเมื่อวานนี้ ๒๓ มีค. ๕๗ ... เป็นที่สนใจและสงสัยไปทั่ว ว่าพระภิกษุที่ได้กระทำพิธีกรรมเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่... ข่าวนี้เชื่อว่าชาวพุทธเราหลายท่านได้เห็นแล้วคงสลดใจยิ่งว่ายังมีความหลง เชื่อผิดๆ กันอย่างนี้อยู่อีกหรือ...

พิธีกรรมนี้ที่เรียกว่าการลงนะหน้าทอง แต่สมัยโบราณมีตำราเป็นวิชาไสยศาสตร์เช่นนี้อยู่จริง เป็นการทำให้เกิดขวัญกำลังใจ และเพียงทองแผ่นเดียวก็ใช้ได้แล้วสำหรับการเป็นนิมิตในใจ ไม่จำเป็นต้องติดจนทั่วใบหน้าเช่นนี้ และที่สำคัญ... ผู้ปิดทองทำพิธีกรรมนี้ควรเป็นฆาราวาสผู้ศึกษาวิชามาทำให้... ไม่ใช่ผู้ใส่ผ้าเหลืองแสดงตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ ผู้สืบทอดศาสนา... เป็นความไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง (ขอให้บุคคลในภาพ ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์จริง ขอให้เป็นผู้แอบอ้าง)

การทำพิธีนะหน้าทองที่เห็นในข่าวนั้น ผู้กระทำเป็นพระภิกษุสงฆ์ ส่วนผู้ให้กระทำก็เป็นสตรี การถูกต้องสัมผัสก็ถือว่าผิดธรรมวินัยแล้ว... ฝ่ายสตรีแม้จะมีความทุกข์ปานใด ก็ควรพิจารณาว่าการเข้าหาสงฆ์เช่นนี้ เป็นการบังควรหรือไม่ ข้อเตือนคือเมื่อตายลง จะลงสู่อเวจีทันทีเพราะเป็นการทำสงฆ์ให้มัวหมอง... ฝ่ายสงฆ์เองก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ทรงศีล ๒๒๗ ข้อ ข้าวแต่ละเม็ด น้ำแต่ละขัน ของญาติโยมที่นำมาถวายด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา ถ้าท่านทำผิดธรรมวินัย บาปอกุศลจะส่งผลหนักมากกว่าฆาราวาสหลายพันเท่า

หน้าที่หรือกิจของพระภิกษุสงฆ์ ผู้ถือศีล ๒๒๗ ข้อ... ต้องศึกษาธรรมวินัยและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ส่วนกิจอื่นถือว่าไม่ใช่กิจหลัก โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นข่าวอยู่นี้ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าผิดคำสอนของพระพุทธองค์... นำพาญาติโยมหลงผิด หลงทาง... พุทธศาสนิกชนควรใช้ปัญญาไตร่ตรองในการดำเนินชีวิต หากอยากให้คนรัก มีเมตตาต่อตน ควรเจริญทานบารมี มีศีล เจริญเมตตา... เมื่อผู้ใดเจริญทานบารมีแล้วจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งหลาย ก็คือเมื่อเรามีจาคะ เสียสละให้กับผู้อื่น เขาย่อมรักใคร่ แม้นสัตว์ทั้งหลายที่เราให้ทานอาหาร เขาก็มารักปกป้องอยากอยู่ใกล้เรา... เจริญเมตตาเป็นประจำ หมู่มนุษย์ เทวดา แม้แต่ผีสางก็ยังรักใคร่ ไม่จำเป็นต้องไปลงนะหน้าทอง หรือทำเสน่ห์อันใดเลย

พุทธศาสนิกชนที่ดีควรช่วยกันดูแล ทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา ส่งต่อให้ลูกหลานจนครบ ๕,๐๐๐ ปี ดังนั้นเมื่อเราพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ควรช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาแฝงทำลายศาสนาได้ ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยธุระไม่ใช่ ดังชอบพูดกันว่า ช่างพระช่างชีเถอะ ธุระของท่านอย่านำท่านมาวิพากษ์วิจารณ์เลย... ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่เป็นสมมติสงฆ์มีมากมายทั่วประเทศ ที่กระทำไม่ถูกต้องตามธรรมวินัย ขอให้พุทธศาสนิกชนจงใช้สติปัญญาพิจารณาวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ดูเถิด

  ....ขออนุโมทนาบุญกับคุณภารดี ที่ช่วยคัดลอกคำบรรยายธรรรม ของท่านอ.มาเผยแพร่ สาธุ สาธุ สาธุ พระอะระหังเมตตา บุญรักษา ผู้ประพฤติธรรม อนุโมทามิ


:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes