2/7/57

สมาคมโรคเบาหวาน รณรงค์ หยุด…เบาหวาน “STOP DIABETES NOW”


วันนี้ไปอ่านข่าวเจอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเบาหวานเลยนำมาฝากกัน ส่วนตัวแล้ว เมื่อก่อนไม่เคยสนใจเกี่ยวกับโรคนี้เท่าไหร่นัก แต่พอวันหนึ่งมีน้องหรือตั้งท้องลูกอีกคน ก็หวุดหวิดที่จะเป็นโรคนี้ เนื่องจากคุณแม่ท่านเป็นโรคเบาหวาน คุณหมอที่ตรวจครรภ์เลยต้องตรวจหาเบาหวานอย่างละเอียด ทำให้ต้องเจาะเลือดจนพรุน สุดท้ายก็สรุปได้ว่าไม่เป็นเบาหวาน "รอดตัวไป"

จากประสบการณ์ข้างต้น เลยทำให้หันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น เพราะตนเองอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน จากกรรมพันธ์ุ เลยนำข่าว การรณรงค์ หยุด…เบาหวาน “STOP DIABETES NOW” มาฝากท่านผู้อ่านทั้งหลาย

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการรณรงค์ หยุด...เบาหวาน “STOP DIABETES NOW” เพื่อต้องการรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคเบาหวาน เพราะถ้าเป็นเบาหวานแล้ว แต่ไม่รักษา ควบคุม ดูแลให้ดี ก็จะกลายเป็นต้นเหตุสำคัญ ที่ทำให้คนจำนวนมากนับล้านคน ต้องเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคไตพิการ เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และตาบอดได้

ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพมากมาย อาทิ การร่วมเดินออกกำลังกาย และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงภัยจากโรคเบาหวาน บริการตรวจสุขภาพฟรี ชมนิทรรศการเพื่อรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเบื้องต้นจากสมาคมโรคเบาหวานแห่ง ประเทศไทย ณ สวนลุมพินี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์หยุด...เบาหวาน “STOP DIABETES NOW” เพื่อต้องการรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคเบาหวาน

ขณะ นี้สถานการณ์โรคเบาหวานกำลังเข้าขั้นวิกฤติ กำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและคนทั่วโลก ล่าสุดพบว่าทั่วทั้งโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 371 ล้านคน และจำนวนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยถึง 552 ล้านคน โดยร้อยละ 80 ของผู้ป่วยอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา

ในส่วน ของประเทศไทยผลการสำรวจสุขภาพของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2552 พบคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3.5 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 คน และในปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 21 คนต่อวัน แนวโน้มพบในเด็กมากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้เด็กเผชิญความอ้วนกินหวานมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมโรคที่ดีพอ คาดว่าในอีก 8 ปีข้างหน้าจะพบคนไทยเป็นผู้ป่วยเบาหวานถึง 4.7 ล้านคน เป็นตัวเลขที่น่าตกตลึงมาก ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 3 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยมาก่อน และผู้ป่วยบางส่วนรู้ตัวแล้วแต่ไม่ได้รักษา

มีผู้ป่วยเบาหวาน ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพียงร้อยละ 29 อีกประมาณร้อยละ 70 คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เกิดโรคแทรกซ้อน ทั้งโรคหัวใจ เท้าเน่า ไตวาย ตามมา แต่ละปีมีค่าดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 47,596 ล้าน

แพทย์หญิงวรรณี กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันทุกภาคฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อช่วยกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน เร่งควบคุมป้องกันลดจำนวนคนป่วยลง โดยตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชน ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาตัวเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และค้นหาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยเน้นการปฏิบัติตัว 3 อ. คือ ควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยาควบคุมอาการ โดยจะมีการตรวจเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย

โรค เบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมน อินซูลิน ไม่เพียงพอหรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินมาตรฐาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดมากจะทำให้เลือดมีความเข้มข้น และหนืดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้น หลอดเลือดรับแรงดันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา

ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย ร้อยละ 95 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเกิดจากการกิน ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์ พบเพียงร้อยละ 4 สาเหตุเกิดจากเซลล์ตับอ่อนหยุดผลิตฮอร์โมน อินซูลิน พบมากในคนอายุน้อยกว่า 25 ปี ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบาหวานเฉียบพลัน มีภาวะเลือดเป็นกรด ระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาการรุนแรงถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ด้าน ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ทางกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวานที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งพบว่าคนที่ เป็นโรคเบาหวานมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวาน ทาง กทม. จึงร่วมมือกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดเบาหวาน เพื่อป้องกัน ควบคุมการเจ็บป่วย และดูแลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ที่เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ

ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes